grupper med mennesker på kafe med kaffekopper og pc på bordene

Vi arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag

Vi i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) vil hjelpe deg til å bli tryggere på nett og gi konkrete råd og tips dersom uhellet først er ute.

Kurs og aktiviteter i september

Nyhetsbrev